ขัวน้อย อุบลราชธานีขัวน้อย หรือสะพานข้ามทุ่งนาบ้านชีทวน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สะพานทอดยาวข้ามทุ่งนา เขียวขจี

ชาวบ้านใช้สัญจร เดินทางข้ามไปมาระหว่างกัน

บรรยากาศแบบลูกทุ่งๆ ดีมากๆ ได้กลิ่นหญ้า กลิ่นโคลนมาแต่ไกล

ช่วงที่ไปถึงอยู่ในช่วงเตรียมการทำนา พอดีๆ เลย

เด็กๆ เดินนี่เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะ เพราะยาวจริงๆ

การเดินทางไปชมต้องไปในหน้านา ต้นข้าวกำลังเขียวๆ จะได้ภาพที่สวยงามขึ้น


Leave a Reply