Category Archives: สวีเดน

สต๊อคโฮล์ม สวีเดนสวีเดน เมืองแห่งการเดินเรือ

บรรยากาศ อากาศ ดี๊ดี

การคมนาคมทางน้ำ

เรือโดยสารเป็นที่นิยมของชาวเมืองที่นี่ยิ่งนัก เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องการเดินเรือมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว

รถม้า ดูคล้ายๆ บ้านเราเหมือนกันนะ

อาคารบ้านเรือน ริมทะเล อย่างสวย

เรือหรูไว้ท่องทะเล

รถบนถนนค่อนข้างน้อย เป็นเมืองที่สงบเงียบดีมากๆ

แทบจะไม่เห็นรถติดเลย

 

ยามเย็น

Vasa Museum พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ ที่เก็บรักษาซากเรือโบราณอย่างสมบูรณ์ไว้ให้ชม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 

ระยะทางไม่ใช่ปัญหา