Category Archives: – นราธิวาส

อ่าวมะนาว นราธิวาสอ่าวมะนาว ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง นราธิวาส ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

เส้นทางไปอ่าวมะนาว

 

 

เยี่ยมชมการทำกระจูด

เรือกอแระขนาดเล็ด ศิลปะเอกลักษณ์ท้องถิ่น

ก่อนกลับบ้านขอสักแช๊ะนะจ๊ะ