Category Archives: – ปทุมธานี

เที่ยวดรีมเวิล์ด (Dream World) ปทุมธานีคนแบกโลก icon โดดเด่นบริเวณทางเข้าสวนสนุกดรีเวิล์ด

หมู่บ้านผักยักษ์ สีสันแสบตาดีจริงๆ

อัศวินรักษาปราสาท

หมู่บ้านคนแคระ

โซนถ่ายรูปยูโทรเปีย

เรือปั่น เรือถีบ

การแสดงจาก มาสคอตต่างๆ

ลุงๆ อ่านอะไรอยู่ครับ

ประตูทางออก และทางเข้าสวนสนุก

ที่พักใกล้ๆ ดรีมเวิล์ด