Category Archives: – สงขลา

ยอดเขาตังกวน จังหวัดสงขลาเขาตังกวน จังหวัดสงขลา

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวเมืองสงขลาที่สวยงามโดยรอบได้

เขาตังกวนสามารถขึ้นได้ 2 วิธีคือ

  • การขึ้นทางบันได
  • การขึ้นด้วยลิฟท์ ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ในวันธรรมดา และ 08.00-19.00 น. ในวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศาลาพระวิหารแดง สร้างตั้งแต่สมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว