Coffee & Shabu Camp เขตสายไหม กรุงเทพมหานครCoffee & Shabu Camp. ร้านกาแฟ และชาบู สุดชิล ราวไปตั้งแคมป์ทานอาหารกลางป่า

ตั้งอยู่ที่ ถ.เทพรักษ์ แขวงคลองถนน สายไหม กทม.

ร้านสุดชิลล์ บรรยากาศแคมป์กลางป่า

พอพระอาทิตย์ตกนี่บรรยากาศใช่เลย

Clip VDO ที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้ง : 98 ถนน เทพรักษ์ แขวง คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

Google Map
Leave a Reply