แก่งกะเบา จังหวัดมุกดาหารช่วงน้ำลด ณ แก่งกระเบา

ช่วงน้ำลด ณ แก่งกระเบา

แก่งกระเบา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่บ้านนาแกน้อย ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ลักษณะเป็นแก่งอยู่ในลำน้ำโขง เมื่อน้ำโขงไหลผ่านจะมีการกัดเซาะหิน เกิดเป็นเกาะแก่ง หรือ ถ้ำใต้นำจำนวนมาก เมื่อน้ำลดจึงมองเห็น ร่องรอยเหล่านั้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในแก่งกะเบามีร้านอาหารที่ขึ้นชื่อริมแม่น้ำโขง เป็นจุดชมวิว 2 ฝั่งโขง

แก่งกระเบา

พอน้ำโขงลดก็จะเห็น ส่วนที่เป็นพื้นดินโผล่ขึ้นมา กลางแม่น้ำ สามารถเดินลงไปเดินเล่นได้

แก่งกระเบา

แก่งกระเบา

ริมฝั่งแม่น้ำโขง แก่งกระเบา

ริมฝั่งแม่น้ำโขง แก่งกระเบา

ช่วงน้ำลด เราจะมองเห็นทัศยียภาพที่แตกต่างกันจากฤดูน้ำหลาก
เที่ยวเมืองไทย ไปให้รู้ ดูให้เห็น