Tag Archives: มุกดาหาร

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง เชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย เข้ากับแขวงสุวรรณเขตของประเทศลาว

สะพานทอดยาว เชื่อมระหว่างจังหวัดมุกดาหาร – แขวงสุวรรณเขต

แค่เดินข้ามสะพานไป ก็จะอยู่อีก

   

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 (มุกดาหาร-สุวรรณเขต)

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 (นครพนม-คำม่วน)

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 6 (นาตาล-ละคอนเพ็ง)