Tag Archives: อุบลราชธานี

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว วัดเรืองแสง อุบลราชธานีวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดเรืองแสง ตั้งอยู่ที่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นพุทธศิลป์ที่จำวัดเป็นป่าหิมพานต์ ที่มีความสวยงาม มีภาพวาดเป็นต้นไม้เรืองแสง ที่สวยงาม

ภาพด้านหน้าพระอุโบสถ สร้างขึ้นอย่างปราณีตสวยงาม เหนือจินตนาการ

รูปปั้นพญานาค 2 ตัว ที่มีความยาว ล้อมรอบตัวพระอุโบสถ

ภาพต้นไม้เรืองแสงในตอนกลางวัน

ต้นไม้เรืองแสงยามค่ำคืน จะเปร่งแสงออกมา ซึ่งเกิดจากการสะสมพลังงานในตอนกลางวัน และเปล่งแสงได้เมื่อยามค่ำ

พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ

รูปปั้นต่างๆ รายล้อมพระอุโบสถที่วัดเรืองแสงแห่งนี้ จะเป็นรูปปั้นที่อยู่ในจินตนาการสวยงาม

รูปปั้นต่างๆ สัตว์หิมพานต์

 

รูปปั้นพญานาคที่สร้างออกมาได้ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง