Tag Archives: แม่ฮ่องสอน

เยือนแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน เมืองที่หมอกเยอะมาก

ทัศนียภาพ มองไปได้ไม่ไกลมาก ก็ถูกหมอกบังสนิด
 

ภูเขา และหมอกสำหรับที่นี่แล้ว เป็นสิ่งที่จะได้เห็นทุกๆ วัน

ที่นี่เจอทั้งฝนทั้งหมอก และอากาศหนาวมากอีกด้วย

แมวบนที่สูง (หน้าตาเหมือนแมวข้างล่างนั่นแหละ)

เจดีย์ และพระธาตุ สิ่งยึดเหนี่ยว จิตใจของคนบนพื้นที่สูง

ไป กราบไหว้ บูชา พระพุทธรูปในวัดกัน

สาธุๆ

ภาพวาด แสดงธรรมภายในศาลาวัด

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน