โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลโพสนี้ขอเขียนและบันทึกภาพ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไว้เป็นที่ระลึก ไว้ดูเมื่อยามคิดถึง

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ข้าพเจ้าได้ร่ำเรียนศึกษาที่นี่ ถึง 6 ปี เต็ม เป็นโรงเรียนมัธยม ประจำอำเภอ  เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่  ม.1 – ม.6

ประตูทางทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน อยู่ติดกับถนน อุบล-ตระการ

ถนนเข้าสู่โรงเรียน นักเรียนจะต้องเดินทางเข้าตามถนนนี้ ทุกๆ วันทำการ

ทางเดิน มีหลังกากันแดดได้ด้วย

ถนนสายนี้ ที่คุ้นเคย

ข้างๆ ทางเดิม ก็เป็นสนามฟุตบอล สนามวอลเย์บอล สนามบาสเกตบอล

ลานทำกิจกรรมหน้าเสาร์ธงชาติ 8 โมงเช้า ทุกวัน ต้องมายืนตรงเคารพธงชาติตรงนี้

อาคารเรียน 1 น่าจะเป็นอาคารแรกๆ ที่ก่อสร้างด้วย อิฐ ปูน

ศาลาพระ นักเรียนชอบไปไหว้พระ และนั่งพักผ่อนรอบๆ ศาลา มีบ่อน้ำเล็กๆ มีปลาเลี้ยงในบ่อด้วย

ที่อยู่ : ตำบล ขุหลุ อำเภอ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 045 481 168


Leave a Reply